Realizace

Při realizaci v co největší míře využíváme přírodních materiálů jako kamenné zídky, kamenné dlažby, pražce, palisády ap. Rostlinný materiál používáme z vlastní produkce i nakoupený v tuzemsku nebo v zahraničí od dodavatelských firem. Je tedy možné splnit i požadavky na velikost vysazovaných rostlin. Obecně však platí, čím vyšší velikost, tím vyšší cena a menší sortiment. Naše produkce rostlin – jsou to převážně jehličnany a rhododendrony – je pěstována v podmínkách 600 m nad mořem a je zaručena jejich zimovzdornost. Záruka je poskytována v délce 1 roku po výsadbě.

Zahrady jsou realizovány včetně vodních ploch a automatických závlah.

Pro každý návrh je zpracována položková kalkulace ceny dle platných katalogů směrných cen.